img_0542 img_0543 img_0544

Ljudet fastnade inte på inspelningen av dagens kapitel i Tomtemaskinen men vi bjuder på dom QR-koder eleverna har scannat idag, innehållande historien bakom olika jultraditioner samt ett uppdrag att utföra. Under reflektionspasset idag kommer era barn få berätta för varandra om vad dom lärt kring varje tradition, då alla grupper arbetat med olika. Dom kommer också att få en reflektionsbok som är frivillig att skriva i, och helt okej att ta hem och skriva i. Viktigt dock att den finns åter på skolan varje dag.