Nu har eleverna stött på olika digitala verktyg och har börjat med sitt digitala skapande. Några har testat på Green Screen-teknik, man väljer en bild och håller iPaden mot en grön yta och allt grönt får bildens motiv (Tänk väderkartan på TV). Eleverna har även testat att skapa sagor där BlueBot är huvudperson och rör sig runt i omgivningar eleverna själva har skapat. Allt detta i linje med två av våra stjärnor ”Digitalt skapande” och ”Digitala verktyg”.