Idag har vi smakat på krassen i vårt slutna kretslopp. Gott tyckte nästan alla, starkt tyckte många.

Vi pratade också om vad som hänt sedan vi startade upp kretsloppet. Vattnet har blivit ånga, fröna har växt och jorden är fortfarande blöt. Nya tankar var att om påsen vore öppen skulle vattnet åka ut i luften och rummet skulle bli så varmt att vi skulle börja svettas.